Oranjedak en Trees for All worden partners

De klimaatverandering is een feit. Hier twijfelt inmiddels praktisch niemand meer aan. De gevolgen hiervan beginnen ook al steeds duidelijker te worden. Het wordt warmer en het weer zal in de toekomst steeds onstuimiger worden. Deze veranderingen zorgen ervoor dat de samenleving anders gaat denken over hoe we met ‘onze’ aarde om moeten gaan. We zullen er zuiniger op moeten zijn. Dit vraagt van iedereen een inspanning om tegenwicht te (gaan) bieden aan deze veranderingen. Oranjedak neemt in deze ook zijn verantwoordelijkheid.

Oranjedak heeft als ambitie om de meest natuurvriendelijke dakaannemer van Nederland te worden. Naast dat we ISO14001 gecertificeerd zijn en steeds meer elektrische auto’s in het wagenpark hebben, zijn we onlangs partner van Trees for All geworden (www.treesforall.nl). Deze stichting plant bomen voor bedrijven die duurzamer bezig willen zijn. Dit gebeurt in Bolivia en Oeganda, maar ook in Nederland. Er komt een Oranjedakbos. Begin 2019 zal er een ¼ hectare bos geplant gaan worden in Nederland en een ¼ hectare in het buitenland. In Nederland is dit in Hollandse Hout tussen Almere en Lelystad. Totaal 2500 bomen. Tevens gaan we het planten van bomen koppelen aan opdrachten die we krijgen van onze relaties.

Trees for all Op 30 november jl. hebben we een handje geholpen bij het planten.

Oranjedak stimuleert ook het gebruik van DUBO gecertificeerde producten. Dit certificaat word uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (www.nibe.org). Voor een DUBO certificaat komen alleen producten in aanmerking die de minst schadelijke gevolgen hebben voor mens en milieu. Wij werken al jaren met grote regelmaat met deze producten, dit zal alleen maar meer worden. Wij zouden graag meedenken (en handelen) in uw duurzaamheidsvraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan groendaken, eetdaken of een dak met een bijenkorf erop. Het mooiste vinden we een combinatie hiervan.

Als bovenstaande activiteiten en/of denkwijze u aanspreekt horen we dit graag. Onze contactgegevens vindt u hier.