Oranjedak is partner van Trees for All

Oranjedak wil al haar projecten CO2 neutraal opleveren. Voor al onze dakprojecten regelen we compensatie van CO2 uitstoot. Dat gaat middels boomaanplant door Trees for All. Het betreft compensatie voor dakmaterialen maar ook voor transport van materialen en vervoer van medewerkers.

Trees for All compenseert onze CO2-uitstoot via haar bosprojecten. Zo dragen wij bij aan een gezonder klimaat en kunnen wij onze dakprojecten CO2 neutraal opleveren. De stichting plant bomen voor ons in Nederland en in het buitenland. Zo ontstaat een ‘Oranjedakbos’ in bijvoorbeeld Flevoland, maar ook in Oeganda.

2021 Trees for All certificaat