Skip to main content

Certificering

Certificering

  • ISO 9001 (Oranjedak West, Oost en Zuid)
  • ISO 14001 (Oranjedak West)
  • VCA** (Oranjedak West, Oost en Zuid)
  • KOMO procescertificaat
  • BRL4702
  • Dakmerk erkend
  • Wédéflex Established verwerker
  • Latchways gecertificeerd installatiebedrijf– NEN2767
  • Techniek Nederland
  • installQ

Certificering trede 2 veiligheidsladder

Oranjedak is vanaf 2021 gecertificeerd voor de veiligheidsladder trede 2. Dat betekent dat in onze organisatie veiligheidsbewustzijn is gerealiseerd. Doel is om het veiligheidsbewustzijn en het veilig handelen naar een hoger niveau te tillen en zo het aantal bedrijfsongevallen zo ver mogelijk terug te dringen. Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten.

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode en kent 5 verschillende niveaus. De score op de ladder wordt bepaald op basis van 18 bedrijfskarakteristieken per trede. Iedere trede van de ladder geeft de ontwikkelingsfase aan waarin de organisatie zich bevindt op het gebied van veiligheidsbewustzijn. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investering een bedrijf over heeft voor veilig werken, des te hoger de score en daarmee de trede op de ladder.

Oranjedak Energy is erkend installQ installateur

Het is voor opdrachtgevers van zonnestroom-projecten vaak lastig om de vakbekwaamheid van de installateur te beoordelen. Oranjedak Energy is vanaf juli 2018 erkend installQ installateur, vakdiscipline zonnestroom installaties. Deze erkenning heeft een duidelijke toegevoegde waarde. We laten ermee zien dat bij ons de juiste kennis aanwezig is om dit installatiewerk uit te voeren. Onze (potentiële) opdrachtgevers zijn ervan verzekerd dat we ruime ervaring hebben met dit werk, dat we adequaat opgeleide mensen in dienst hebben en dat onze kwaliteit met regelmaat wordt gecontroleerd.

installQ (Kwaliteitsborging binnen de installatiesector) is opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de Installatiesector en is ontstaan uit de fusie van KvINL (Kwaliteit voor Installaties Nederland) en STERKIN (onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert). Opdrachtgevers, aanbieders en overheden werken binnen installQ samen aan een onderscheidend en gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector. Op de website www.installQ.nl is de erkenning van Oranjedak Energy te raadplegen.

De 7 zekerheden van dakmerk

Oranjedak heeft een DAKMERK-certificaat. Dit keurmerk biedt u maximale zekerheid over kwaliteit. En bovendien 10 jaar waterdichte garantie. Gegarandeerd! Bekijk de video.