Skip to main content

Valbeveiliging

Valbeveiliging – onmisbaar op het dak

Tijdens de aanleg van een nieuw dak is veilig werken niet meer weg te denken. Maar ook tijdens de levensduur van het dak is het belangrijk dat alles op een veilige manier bereikbaar blijft voor onderhoud. Nu het dak een steeds bredere functie krijgt, is veiligheid belangrijker dan ooit.

Oranjedak was begin deze eeuw voortrekker in de introductie van gecertificeerde dakbeveiligingssystemen: dakankerpunten, lijnsystemen, hekwerken en (kooi)ladders. Wij hebben sterk bijgedragen aan de actuele zienswijze over veiligheid op daken. Vandaag de dag vormen deze voorzieningen een vast onderdeel van de inrichting van het dak. Wij hebben een schat aan ervaring in engineering en praktische uitvoering van verankeringen in bestaande en nieuwe daksystemen.
Met onze duurzame en hoogwaardige valbeveiligingssystemen en ons eventuele jaarlijks (preventief) onderhoud daarvan, bent u ervan verzekerd dat uw dak altijd veilig en verantwoord betreden kan worden.

Risico-inventarisatie, wet- en regelgeving

  • Wanneer is een dak écht veilig?
  • Hoe ga je om met evacuatie en gebruiksinstructies (dakprotocol)
  • Hoe geef je aan waar aansprakelijkheden, verplichtingen en verantwoordelijkheden liggen?

Met onze in-huis opgeleide adviseurs en (hoger)veiligheidskundigen zijn we een professionele gesprekspartner voor opdrachtgevers (gebouweigenaren), brancheverenigingen en overheden als het gaat om veiligheid op het dak.
Voor bestaande of nieuwe daken geven we alles weer in een zogenaamde Dak Risico Inventarisatie & Evaluatie. Ons advies toetsen we altijd aan de huidige (en toekomstige) wet- en regelgeving en technische normen die gesteld worden aan voorgestelde voorzieningen en maatregelen. In de meeste gevallen zetten we ons advies direct om in een dakplattegrond waarop alles overzichtelijk in beeld komt.

Ontwikkelingen

Wij vertellen u graag meer over de huidige regelgeving, maar ook de te verwachten visie op langere termijn als het gaat om dakveiligheid. De ontwikkelingen van technische oplossingen staan niet stil, maar ook visies ten aanzien van regelgeving en aansprakelijkheden  (Bouwbesluit, Arbobesluiten en beleidsregels) veranderen soms jaarlijks. Wij informeren u graag over alle ontwikkelingen.

Wilt u meer weten, ook in hoeverre uw dak voldoet aan de laatste veiligheidsnormen, neem dan contact met ons op.