Valbeveiliging

Valbeveiliging valprevent veilig werken op daken Oranjedak

Valbeveiliging

Veilig werken op het dak tijdens de aanleg is al lang niet meer weg te denken. Maar ook tijdens de levensduur van het dak zelf, is het belangrijk dat alles op een veilige manier bereikbaar is en onderhouden kan worden. Nu het dak een steeds bredere functie krijgt, is veiligheid belangrijker dan ooit.

VALBEVEILIGINGSSYSTEMEN

Oranjedak is ruim 15 jaar geleden gestart met de introductie van gecertificeerde dakbeveiligingssystemen in de vorm van dakankerpunten, lijnsystemen, hekwerken en (kooi)ladders. Wij zijn daarin behoorlijk koploper geweest en hebben bijgedragen aan de actuele zienswijze over veiligheid op daken. Vandaag de dag vormen deze voorzieningen een vast onderdeel van de inrichting van het dak. Oranjedak heeft een schat aan ervaring in engineering en praktische uitvoering van verankeringen in bestaande en nieuwe daksystemen.

RISICO-INVENTARISATIE, WET- EN REGELGEVING

Middels in-huis opgeleide adviseurs en (hoger)veiligheidskundigen is Oranjedak een professionele gesprekspartner voor zowel haar opdrachtgevers (gebouweigenaren) als brancheverenigingen en overheden als het gaat om veiligheid op het dak. Wanneer is een dak écht veilig? Hoe ga je om met evacuatie, gebruiksinstructies (dakprotocol) en het aangeven waar aansprakelijkheden, verplichtingen en verantwoordelijkheden liggen? Voor bestaande of nieuwe daken geven we dit alles weer in een zogenaamde Dak Risico Inventarisatie & Evaluatie. Ons advies toetsen we altijd aan de huidige (en toekomstige) wet- en regelgeving en technische normen die gesteld worden aan voorgestelde voorzieningen en maatregelen. In de meeste gevallen zetten we ons advies direct om in een dakplattegrond waarop alles overzichtelijk in beeld komt.

Met onze duurzame en hoogwaardige valbeveiligingssystemen en ons eventuele jaarlijks (preventief) onderhoud daarvan, bent u ervan verzekerd dat uw dak altijd veilig en verantwoord betreden kan worden.

ONTWIKKELINGEN

Wij vertellen u graag meer over de huidige regelgeving, maar ook de te verwachten visie op langere termijn als het gaat om dakveiligheid. De ontwikkelingen van technische oplossingen staan niet stil, maar ook visies ten aanzien van regelgeving en aansprakelijkheden  (Bouwbesluit, Arbobesluiten en beleidsregels) veranderen soms jaarlijks. Wij informeren u graag over alle ontwikkelingen.

Wilt u meer weten, ook in hoeverre uw dak voldoet aan de laatste veiligheidsnormen, neem dan contact met ons op.