Oranjedak

ONS PROFIEL

  • Onze ambitie: de meest duurzame dakaannemer van Nederland
  • Wij leveren onze daken Co2 neutraal
  • Sterk in meedenken, ontwerptechniek en professionele advisering
  • VCA**, ISO 9001 en 14001 gecertificeerd en Dakmerklid
  • Betrouwbaar, gezond en maatschappelijk betrokken
  • Partner van Trees for All

Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche en onderscheidend in partnership en professionele advisering. Oranjedak telt momenteel vijf vestigingen met meer dan 300 professionals, die samen garant staan voor een hoge kwaliteit en optimale service. Oranjedak heeft meer dan 40 jaar ervaring in geheel Nederland.

MISSIE EN VISIE

Oranjedak is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en voert haar activiteiten veilig, duurzaam en milieuvriendelijk uit, in overeenstemming met de meest actuele wet- en regelgeving.

Oranjedak heeft de ambitie om de meest duurzame dakaannemer van Nederland te zijn. Onze duurzame aanpak richt zich op drie fronten:

  • duurzame, CO2 neutrale daken, met zonnepanelen en andere milieuvriendelijke toepassingen.
  • een duurzame onderneming: eigen energie-winning, groene stroom en beperking van energieverbruik in onze bedrijfsgebouwen, vervoer en transport.
  • maatschappelijke meerwaarde voor onze opdrachtgevers. Duurzaamheidsbeleid vormgeven met voorzieningen op of bij het dak ter versterking van natuurwaarden, natuurbeleving en milieubewustzijn.

MEDEWERKERS

Vakmanschap en betrokkenheid van onze medewerkers zijn beslissend voor uw tevredenheid en ons succes. Daarom heeft Oranjedak een scherp oog voor groei, veiligheid en welzijn van haar medewerkers en wordt het vergroten van kennis, prestaties en betrokkenheid gestimuleerd.

AANPAK

Betrokkenheid, intelligentie en vakkennis vormen de pijlers onder onze klant- en oplossingsgerichte mentaliteit. Ons werk start altijd met een inventarisatie. Deze biedt u een helder zicht op de problematiek en de geadviseerde oplossingen. Afhankelijk van het programma van eisen kiezen we de beste mogelijkheid. Bij renovatie kan dat bijvoorbeeld een uitgekiend meerjarenplan of onderhoudscontract zijn, bij nieuwbouw een inventief of kostenbesparend alternatief. In alle gevallen zijn wij een partner die meedenkt en verantwoordelijkheid neemt in het gehele traject, van aanvraag tot oplevering. Zwart op wit.

DIENSTENPAKKET

Productieve samenwerking met sectoren gaat bij Oranjedak hand in hand met een voortdurende vernieuwing in het dienstenpakket, zowel in daktechniek als in service en onderhoud. Voorbeelden daarvan zijn de prestatiecontracten, nieuwe garantievormen en beheerscontracten, groendaken, leefdaken, waterdaken, Latchways® permanente valbeveiligingssystemen en Energydak®.

Meer weten?