Skip to main content

Service & onderhoud

Service & onderhoud: totaal dakonderhoud

De minimaal verwachte levensduur van daken is tegenwoordig al gauw 25 jaar. Al die tijd vinden continu invloeden van bovenaf plaats zoals warmte, kou, wind en regen. Dat vergt een aanzienlijke prestatie van de dakbedekking. Daarnaast nemen ook de activiteiten op het dak zelf toe door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, daktuinen, gevelonderhoudsinstallaties en GSM-antennes.

Om de beoogde levensduur zonder problemen te kunnen halen, is het noodzakelijk om structureel dakonderhoud uit te voeren. Helaas zien we te vaak dat er pas onderhoud gepleegd wordt op het moment dat er problemen ontstaan.

Goed en periodiek onderhoud verlengt de levensduur van uw dak aanzienlijk. Naast het jaarlijks (preventief) reinigen van goten en afvoeren, worden bij een onderhoudsbeurt alle kritische aspecten nagekeken. Zeker bij de oudere daken is het van belang om ook de wateraccumulatie in de gaten te houden. Zijn er bijvoorbeeld extra nood-overstorten nodig of zien we dat er plasvorming op de daken ontstaat. Langdurige waterstand op het dak bespoedigt het verouderingsproces aanzienlijk.

Totaal dakonderhoud

Tegelijk met het reguliere inspectie en onderhoud aan het dak, kunnen wij ook andere onderdelen meenemen:

  • Veiligheidsvoorzieningen (valbeveiliging, ladders en andere voorzieningen);
  • Groendaken;
  • Zonnepanelen en zon-thermische daksystemen.

Ook is combinatie mogelijk met een conditiemeting of het opstellen van een meerjarenbegroting van de te verwachten onderhouds- of vervangingskosten. Zo kunt u toekomstige investeringen plannen.

24-uurs service

De weeromstandigheden worden extremer; dus de kans op schade of lekkage aan uw dakpakket wordt ook groter. Met name bij de wat oudere daken is dat het geval. Oranjedak biedt diverse mogelijkheden om op basis van een overeenkomst of regie, een passende service te bieden, afgestemd op uw situatie, type gebouwen en type daken.

U kunt 24 uur per dag de dichtstbijzijnde vestiging bereiken (telefonisch en per mail) om uw calamiteit te melden. Het is zelfs mogelijk om een specifieke interventietijd af te spreken voor lekkages, (storm)schade of hevige sneeuwval.

Wilt u eens met ons van gedachte wisselen over hoe wij uw daken kunnen onderhouden of wenst u een service-overeenkomst, neemt u dan contact met ons op. Of  download Brochure Service en onderhoud.

Heeft u een lekkage of ander probleem met uw dak, dan kunt dat direct bij ons melden. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.