Service & Onderhoud

Dakdekker dak brander

Service & Onderhoud: totaal dakonderhoud

De minimaal verwachte levensduur van de huidige daken is al gauw 25 jaar. Al die tijd vinden continu invloeden van bovenaf plaats zoals warmte, koude, wind en regen. Hierdoor wordt er een aanzienlijke prestatie van de dakbedekking verwacht. Daarnaast nemen ook de activiteiten op het dak zelf toe door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, daktuinen, gevelonderhoudsinstallaties en GSM-antennes. Om de beoogde levensduur zonder problemen te kunnen halen, is het noodzakelijk om structureel dakonderhoud uit te voeren. In de praktijk zien we te vaak dat er pas onderhoud gepleegd wordt op het moment dat er problemen ontstaan.

Goed en periodiek onderhoud verlengt de levensduur van uw dak aanzienlijk. Naast het jaarlijks (preventief) reinigen van goten en afvoeren, worden tijdens de onderhoudsbeurt alle kritische punten op het dak nagekeken. Zeker bij de oudere daken is het van belang om ook de wateraccumulatie in de gaten te houden. Zijn er bijvoorbeeld extra nood overstorten nodig of zien we dat er plasvorming op de daken ontstaat. Langdurige waterstand op het dak bespoedigt het verouderingsproces aanzienlijk.

TOTAAL DAKONDERHOUD

Tegelijk met het reguliere inspectie en onderhoud aan het dak, kunnen wij ook andere onderdelen meenemen:

Ook is combinatie mogelijk met een conditiemeting of het opstellen van een meerjarenbegroting van de te verwachten onderhouds- of vervangingskosten. Zo kunt u zich gedegen voorbereiden op eventuele investeringen in de toekomst.

SERVICE MIDDELS 24-UURS DIENST

De weeromstandigheden worden extremer en dus de kans op schade of lekkages aan uw dakpakket wordt ook groter, met name bij de wat oudere daken is dat het geval. Oranjedak biedt meerdere mogelijkheden om op basis van een overeenkomst of regie, een passende service te bieden, afgestemd op uw situatie, type gebouwen en type daken. U kunt 24 uur per dag de dichtstbijzijnde vestiging bereiken (telefonisch en per mail) om uw calamiteit te melden. Het is zelfs mogelijk om een specifieke interventietijd af te spreken voor lekkages, (storm)schade of hevige sneeuwval.

Wilt u eens met ons van gedachte wisselen over hoe wij uw daken kunnen onderhouden of wenst u een service-overeenkomst, neemt u dan contact met ons op. Heeft u een lekkage of ander probleem met uw dak, dan kunt via dit formulier ook direct uw probleem bij ons melden en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer weten?