Skip to main content

Duurzaamheid

Nul % CO2 in 2050 met Zero250

Zero250 bundelt kennis, kunde en innovativiteit op het gebied van duurzame daken. Samen met u zetten we belangrijke stappen naar een duurzame wereld en CO2-neutraal in 2050. Kortom, Zero250 is een platform waarbij kennis en expertise met betrekking tot duurzame technieken en producten samenkomen. Dit doen we op basis van ervaringen van onze partners, maar ook door het verzamelen, analyseren en interpreteren van data. De belangrijkste maatregel volgens de Europese klimaateisen voor wat duurzame daken betreft is immers, dat gebouwen moeten worden gerenoveerd om de CO2-uitstoot en het energieverbruik te verminderen. En dat is allang geen losse ambitie meer, maar een keiharde juridische eis.

Oranjedak is partner van Zero250
Als partner van Zero250 streven we naar een duurzame dakwereld waarbij we rekening houden met uw wensen en behoeften, mogelijkheden en kansen. We adviseren u en dragen zorg voor de realisatie van uw duurzame dak.

“Met Zero250 benut je de ruimte die er is en zet je een grote stap om de uitstoot van koolstofdioxide terug te dringen” – Max Kwantes

Ambitieprogramma Zero250
Elk duurzaam dak wordt op maat ontworpen. Volledig gericht op de eigenaar, de gebruiker en de omgeving. Dit is gebaseerd op een enorme hoeveelheid praktijkervaring, onderzoeken en data van de partners. Door middel van het ambitieprogramma van Zero250 wordt precies duidelijk welk duurzaam dak voor uw pand de gouden combi is. Maak kennis met Zero250 en de duurzame mogelijkheden. Daken op maat en toekomstbestendig.

Maak kennis met Zero250

Milieuvriendelijke dakmaterialen
Oranjedak verwerkt zoveel mogelijk dakmaterialen met DUBOkeur (inmiddels al meer dan 50%). Het DUBOkeur bewijst dat onze materialen tot de meest milieuvriendelijke keuze behoren. Dit wordt aangetoond aan de hand van een milieukundige levenscyclusanalyse, gemaakt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE).

Milieucertificering
ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieu-managementsysteem. Wij gebruiken deze standaard om ons milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.
Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op. Of download onze brochure Duurzaamheid.

Samen maatschappelijke meerwaarde creëren

Oranjedak kan vanuit haar kernexpertise extra meerwaarde creëren voor haar opdrachtgevers. Daarmee kunnen opdrachtgevers het eigen duurzaamheidsbeleid handen en voeten geven. Met voorzieningen op het dak of in de directe nabijheid van het gebouw ontstaat een versterking van natuurwaarden, meer natuurbeleving en meer milieubewustzijn. Denk aan duurzame energiewinning, isolatie, groendaken of waterbuffering. Maar ook aan een vlindertuin, bijenkasten, een insectenhotel of vogelhuisjes.

Oranjedak kan vanuit haar kernexpertise extra meerwaarde creëren voor haar opdrachtgevers. Daarmee kunnen opdrachtgevers het eigen duurzaamheidsbeleid handen en voeten geven. Met voorzieningen op het dak of in de directe nabijheid van het gebouw ontstaat een versterking van natuurwaarden, meer natuurbeleving en meer milieubewustzijn. Denk aan duurzame energiewinning, isolatie, groendaken of waterbuffering. Maar ook aan een vlindertuin, bijenkasten, een insectenhotel of vogelhuisjes.

Wij weten vaak doeltreffend de weg naar snelle en efficiënte realisatie hiervan.