Duurzame daken

CO2 NEUTRALE DAKEN

Oranjedak wil al haar projecten CO2 neutraal opleveren.
Voor al onze dakprojecten regelen we volledige compensatie van CO2 uitstoot. Dat gaat middels boomaanplant door Trees for All. Het betreft compensatie voor dakmaterialen maar ook voor transport van materialen en vervoer van medewerkers.

MILIEUVRIENDELIJKE DAKMATERIALEN

Oranjedak verwerkt zoveel mogelijk dakmaterialen met DUBOkeur (inmiddels al meer dan 50%). Het DUBOkeur bewijst dat onze materialen tot de meest milieuvriendelijke keuze behoren. Dit wordt aangetoond aan de hand van een milieukundige levenscyclusanalyse, gemaakt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE).

MILIEUCERTIFICERING

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieu-managementsysteem. Wij gebruiken deze standaard om ons milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

SAMEN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE CREËREN

Oranjedak kan vanuit haar kernexpertise extra meerwaarde creëren voor haar opdrachtgevers. Daarmee kunnen opdrachtgevers het eigen duurzaamheidsbeleid handen en voeten geven. Met voorzieningen op het dak of in de directe nabijheid van het gebouw ontstaat een versterking van natuurwaarden, meer natuurbeleving en meer milieubewustzijn. Denk aan duurzame energiewinning, isolatie, groendaken of waterbuffering. Maar ook aan een vlindertuin, bijenkasten, een insectenhotel of vogelhuisjes.
Wij weten vaak doeltreffend de weg naar snelle en efficiënte realisatie hiervan.

Meer weten?