Skip to main content

Zonnepanelen voor huurders van corporaties

Huurders vormen een erg complicerende factor bij het streven van corporaties naar verduurzaming van hun vastgoed. Oranjedak Energy heeft hiervoor nu een totaal ontzorgconcept ontwikkeld, gebaseerd op 4 pijlers: uniformiteit, duurzaamheid, veiligheid en communicatie. Het strekt zich uit vanaf engineering tot en met de gehele gebruiksfase van de zonnepanelen. Met een online huurder portaal verzorgen wij alle communicatie met de huurders.

Download de brochure Zonnepanelen voor huurders van corporaties